ČR je v rámci boje proti obchodování s lidmi stále mezi nejlépe hodnocenými zeměmi

SecurityGuideAktuality, Koktejl

Podle Zprávy o stavu obchodování s lidmi (2022 Trafficking in Persons Report, tzv. TIP REPORT), kterou zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA, zůstává Česká republika i v tomto roce mezi nejlépe hodnocenými zeměmi z hlediska boje proti obchodování s lidmi.

Česká republika byla chválena za stíhání a odsouzení většího počtu obchodníků s lidmi, školení o obchodování s lidmi pro všechny začínající policisty či navýšení finančních prostředků určených pro služby obětem. Kromě toho byl také vyzdvižen nový zákon, který zavedl pokuty pro zaměstnavatele zadávající nábory zaměstnanců nelegálním agenturám.

Zpráva, kterou zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA, hodnotí jednotlivé státy podle jejich úsilí a učiněných opatření v boji proti obchodování s lidmi. Stejně jako v posledních letech, i tentokrát se Česká republika umístila v TIER 1, což představuje nejlepší možné hodnocení a potvrzuje, že vláda plně dodržuje standardy pro eliminaci této trestné činnosti a ochranu jejích obětí.

Zpráva též obsahuje doporučení konkrétních cílů a záměrů na příští rok, aby se vynaložené úsilí vlády České republiky v boji proti obchodování s lidmi mohlo i nadále rozvíjet. Těmito doporučeními se na svém jednání bude zabývat Meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi koordinovaná Ministerstvem vnitra.

Více informací o problematice lze nalézt ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2021, která je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Zdroj: TZ mvcr.cz; JM