Chcete být držitelem AEO? Oblast bezpečnosti a zabezpečení nechte na dodavateli bezpečnostních služeb

0
2232

Status Oprávněný hospodářský subjekt (tzv. povolení „AEO“) přináší jeho držiteli řadu výhod. K jeho získání je ovšem nutné splnit celou řadu kritérií, mimo jiné kritérií z oblasti bezpečnosti a zabezpečení. Splnění otázek z oblasti bezpečnosti a zabezpečení objektu či areálu žadatele o AEO by měl umět zajistit jeho dodavatel bezpečnostních služeb.  

O povolení AEO

Status Oprávněného hospodářského subjektu je upraven Celním kodexem, tzn. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, ve znění pozdějších předpisů. Tento status se vydává ve třech variantách:

  • povolení AEO pro celní zjednodušení (AEOC)
  • povolení AEO pro bezpečnost a zabezpečení (AEOS)
  • kombinované povolení AEO (AEOF)

Podle článku 39 celního kodexu pro jeho získání musí hospodářský subjekt splnit, v závislosti na druhu požadovaného povolení AEO, tato kritéria:

  • dodržování celních a daňových předpisů a neexistence záznamu, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho hospodářskou činností
  • prokázání vysoké úrovně kontroly jeho operací a toku zboží prostřednictvím systému správy obchodních a případně dopravních záznamů, umožňující přiměřenou kontrolu ze strany celních úřadů
  • prokázaná finanční solventnost
  • praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, které přímo souvisí s vykonávanou činností
  • odpovídající normy bezpečnosti a zabezpečení

Status AEO opravňuje jeho držitele využívat celou řadu přímých výhod z oblasti celního řízení, mimo jiné např. snazší přístup k celnímu zjednodušení, menší počet fyzických kontrol, přednostní odbavení zásilek vybraných ke kontrole aj. Mezi nepřímé výhody plynoucí z povolení AEO lze označit image hospodářského subjektu jako spolehlivého a bezpečného partnera, omezení počtu krádeží i množství ztrát, snížení počtu mimořádných událostí aj.

Bezpečnost a zabezpečení z pohledu AEO

V České republice je od zavedení AEO celkem 245 držitelů tohoto povolení. Více než polovina držitelů ale i žadatelů o AEO se shoduje, že získání tohoto statusu je časově náročné. Proto pro každý žádající hospodářský subjekt je nemalou výhodou, pokud mají silného partnera v oblasti bezpečnosti. Takovýmto partnerem by měl ideálně být dodavatel bezpečnostních služeb. Dodavatel bezpečnostních služeb je subjektem, který žadatele zná, rozumí jeho potřebám a je schopen provést posouzení jeho rizik a hrozeb. Vhodné posouzení bezpečnostní rizik je nezbytnou součástí žádosti o AEO. Pokud žadatel nevyužívá žádného dodavatele bezpečnostních služeb, měl by se pro splnění všech kritérií z oblasti bezpečnosti a zabezpečení obrátit na společnost poskytující bezpečností služby, která již má zkušenosti se splněním kritérií pro povolení AEO.

S čím konkrétně může tento partner žadateli o AEO pomoci? Zejména se splnění požadavků na zabezpečení, které se týkají posouzení bezpečnostních rizik, zabezpečení a přístupu do areálu či budov, zabezpečení příjmu, skladování, výroby a nakládky zboží, včetně všech logistických postupů. Také může poskytovat služby z oblasti zabezpečení zaměstnanců a externích služeb a tím zajistit plnění požadovaných kritérií z těchto oblastí.

Přestože status AEO není nijak právně závazný, přináší jeho držiteli velkou řadu přímých i nepřímých výhod. Pro jeho získání je více než doporučováno aktivně komunikovat s odpovědným celním úřadem tak, aby co nejvíce snížena časová náročnost jeho získání. Velkou výhodou každého hospodářského subjektu žádající o AEO je bezesporu možnost spolupracovat v oblasti bezpečnosti a zabezpečení s jeho dodavatelem bezpečnostních služeb. Tento dodavatel by měl vypracovat smysluplný, realitu odrážející bezpečnostní audit daného hospodářského subjektu, který jednoznačně určí současný stav, posoudí možná rizika a stanoví vhodná nápravná i preventivní opatření.

Více informací o povolení Oprávněného hospodářského subjektu na webu Celní správy ČR.

Autor článku: Lukáš Crha

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here