CEVRO Institut vydal novou knihu

SecurityGuideKaleidoskop, Vzdělávání

Vysoká škola CEVRO Institut kniha Vybrané kapitoly o bezpečnosti

Vysoká škola CEVRO Institut se věnuje i publikační činnosti. Vydala již několik odborných knih, které se věnují oborům, jež škola ke studiu nabízí. Posledním počinem je obsáhlá monografie Vybrané kapitoly o bezpečnosti.

Vybrané kapitoly o bezpečnosti je publikace, která na českém trhu dlouho chyběla. Podobný typ knihy sice vyšel na českém trhu již v první dekádě tohoto století, ale z podstaty věci nemůže pokrýt současnost. Bezpečnostní obor se vyvíjí velmi rychle, reaguje na mezinárodní situaci a na politicko-společenské změny.

V této monografii tak na jednom místě najdeme texty předních bezpečnostních odborníků.

24 autorů z praxe, akademické, vědecko-výzkumné sféry a z řad české bezpečnostně-obranné komunity zde popsal systém bezpečnosti ve své komplexnosti. Čtenář pronikne do způsobu jeho fungování a pochopí rysy a trendy, které jej ovlivňují. Velmi zajímavá je skutečnost, že kniha velmi elegantně propojuje teorii bezpečnosti s praxí zajišťování bezpečnosti v ČR, ale i na nadnárodní úrovni.

Publikace je určena pro čtenáře především z řad studentů vysokých škol a členům bezpečnostní komunity, ale má co říct i laikům, kteří se o bezpečnost zajímají.

Kniha je k dostání na sekretariátu CEVRO Institutu v Jungmannově ulici 17 v Praze nebo skrz objednávkový formulář na webových stránkách školy.

Vysoká škola CEVRO Institut: Soukromá vysoká škola založená roku 2005 Ivanem Langerem a Ladislavem Mrklasem. Zaměřuje se na studium práva, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnosti. Nabízí bakalářské, magisterské a postgraduální studium. Mezi její pedagogy patří výrazné osobnosti veřejného života, například armádní generál Jiří Šedivý, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda nebo diplomatka Magda Vášáryová. Absolventi CEVRO Institutu mají možnost zúčastnit se zajímavých stáží ve státní správě i v zahraničí a po studiu nacházejí výborné profesní uplatnění.

Zdroj: cevroinstitut.cz, AN