Česká armáda uzavřela nový kontrakt: Exkluzivní systém taktické satelitní komunikace.

SecurityGuideAktuality, Bezpečnostní technologie

Česká armáda si technologicky polepší. Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany, Lubor Koudelka a výkonný ředitel společnosti Airbus Defence and Space AS Anders Øygarden podepsali smlouvu na patnáctiletý pronájem zabezpečeného satelitního pásma UHF pro systém TACSAT. Utajená komunikace vojáků v zahraničních operacích bude díky tomu bezpečnější.

Uzavření smlouvy se vedení resortu podařilo dojednat v rekordně krátkém čase několika týdnů, pro něž platila časově omezená nabídka norské společnosti Airbus Defence and Space na volná pásma frekvencí UHF. Tu obdržela Česká republika jako jedna z mála zemí na světě. „Nabídka je platná do konce dubna 2022, poté je pravděpodobné, že v horizontu následujících pěti až sedmi let žádné dostupné pásmo UHF nebude k dispozici. Proto jsme museli jednat rychle,“ upozornil náměstek Lubor Koudelka s tím, že Ministerstvo obrany prověřovalo i jiné alternativy pronájmu prostřednictvím EU, NATO a jejich členských zemí, ty ale bohužel nebyly dostupné.

Lubor Koudelka a výkonný ředitel společnosti Airbus Defence and Space AS Anders Øygarden

Lubor Koudelka a výkonný ředitel společnosti Airbus Defence and Space AS Anders Øygarden

Práci sekce vyzbrojování a akvizic ocenila i ministryně obrany: „Ve svém Desateru pro obranu jsem si jako jeden z důležitých úkolů stanovila zlepšení akvizičních procesů. Rychlost a efektivita, s jakou se podařilo tuto důležitou smlouvu uzavřít, svědčí o tom, že když máme finanční prostředky a dokážeme rychle reagovat, věci se prostě začnou hýbat. Vojáci během svého nasazení v zahraničí plní náročné úkoly a potřebují komunikační systém, který bude bezpečný,“ sdělila Jana Černochová.

Armáda ČR má o systém TACSAT dlouhodobě zájem. Naléhavost jeho pořízení ještě více vzrostla po rozpoutání války na Ukrajině Ruskou federací. Uzavření kontraktu je tak dalším krokem k naplnění plánu na urychlení procesu modernizace armády a urgentních potřeb, které resort obrany a armáda stanovily. „Systém bude sloužit primárně pro zajištění bezpečnosti našich vojáků nasazených v zahraničních operacích v Pobaltí, v Africe, ale také na Slovensku, kde od dubna působí mnohonárodní bojové uskupení NATO,“ uvedl náměstek Koudelka.

Hodnota zakázky činí 1,081 mld. Kč bez DPH, smlouva počítá s délkou trvání na 15 let, tedy do roku 2037.

Co je TASCAT:

Systém TACSAT je vojenská komunikační síť, kterou tvoří radiostanice pro zabezpečení utajené komunikace na taktickém stupni velení. Služba taktické satelitní komunikace se vyznačuje vysokou flexibilitou spojenou s okamžitým navázáním spojení s jednotkou za pohybu i při vedení bojové činnosti. Čeští vojáci jsou vybaveni terminály a radiostanicemi, které v TACSAT umí pracovat, nicméně dosud nedisponovali poměrně exkluzivním UHF satelitním pásmem pro provoz systému.

Získání tohoto systému je podle náměstka Koudelky velmi důležité ze dvou důvodů: Zajistí bezpečnější komunikaci a ochranu vojáků při jejich nasazení v operacích, a navíc je výjimečný tím, že umožní spojení pro nasazené jednotky v členitém terénu, městské zástavbě, na vzdálenost přesahující dosah běžné radiové komunikace.

Zdroj: Ministerstvo obrany, foto: Ministerstvo obrany, NASA; AN