Budujte bezpečné organizace říká Bc. Radek Kubíček, MBA jednatel a ředitel společnosti 2K CONSULTING s.r.o. Proč je to důležité? I na to jsme se jej zeptali.

SecurityGuideKyberbezpečnost

Radek Kubíček 2Kconsulting

Co všechno v rámci společnosti 2K Consulting s.r.o. děláte?

Naše společnost se zaměřuje na řešení problematiky bezpečnosti v různých oblastech.  Aktuálně máme nejvíce klientů v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) a spisové služby. V naší nabídce také najdete BOZP, PO a ochranu měkkých cílů. Klientům se snažíme nabídnout komplexní služby v oblasti bezpečnosti.

Rozsáhlá činnost vyžaduje spoustu odborníků. Kdo všechno s vámi spolupracuje?

Momentálně máme v týmu kolem 15 osob, pokud nepočítám partnerské organizace, které jsou součástí našich projektů. V našich řadách najdete bývalé příslušníky bezpečnostních sborů nebo zaměstnance, kteří pracovali na oddělení auditu ve státní a veřejné správě. Podařilo se nám také oslovit odborníky na IT právo a kyberbezpečnost. V oblasti GDPR jsme členem Spolku pro ochranu osobních údajů, z.s. a máme zastoupení v pracovních skupinách. Dále jsme členy ASMP a Hospodářské komory.

Pro koho jsou vaše služby vhodné?

Máme klienty ze státní sféry a veřejné správy, kde zajišťujeme služby pro obce a jejich příspěvkové organizace tedy převážně školy a školská zařízení. Každopádně jsou naše služby vhodné i pro komerční sektor tj. firmy a OSVČ.

Co se týče škol, jak hodnotíte úroveň v oblasti bezpečnosti?

Myslím si, že jsme stále na začátku, kdy bude potřeba hodně práce. Vedení škol a pedagogové jsou zavaleni administrativní činností a bezpečnost je pro ně pojem, který vnímají, ale nemají čas a kapacitu se jí intenzivněji věnovat. Vše je většinou v pořádku do doby, než se stane bezpečnostní incident. Já jsem začal realizovat projektové dny na bezpečnost a učím pedagogy i žáky vnímat tuto oblast zábavnou formou.

Myslíte, že by dětem dnes pomohla branná výchova?

Výchova ke zvládání krizí neboli branná výchova na základní a střední školy určitě patří.

Někdy se tohoto tématu okrajově dotknou v dějepise nebo občanské výchově. Projektové dny zaměřené na bezpečnost, které na školách probíhají, jsou tak podle mne důležité. Je potřeba žákům zábavnou formou přiblížit, jak zvládat krizové situace u mimořádných událostí. Nácvikové akce, jak bojovat se střelcem nebo ozbrojeným útočníkem již na školách probíhají formou spolupráce s Policii ČR nebo jinými složkami IZS.

Co je v současnosti největší bezpečnostní problém v institucích?

Největším bezpečnostním problémem jsou ve většině případů zaměstnanci. Selhání formou porušení pravidel, interních předpisů a směrnic, může mít za následek nejen škody v oblasti financí, ale také může dojít i k ohrožení života s následkem smrti.  Jelikož dnes přechází organizace častěji do online prostředí, je kybernetická bezpečnost velice důležitá. Hackerské útoky ukázaly na spoustě příkladů, jak moc může bolet, když máte omezený či zcela nefunkční systém či provoz. Vždy je lepší prevence než čekat na bezpečnostní incident či jinou mimořádnou událost.

Velkým tématem bylo a občas stále je GDPR. Podle mínění některých lidí to je jen další administrativní zátěž. Co byste jim jako odborník odpověděl?

Uvedu hned na začátek příklad. Představte si, že využíváte řadu mobilních aplikací pro „snadnější život a pohodu mít vše v telefonu“, najednou Vám někdo tento telefon odcizí a Vy přijdete o všechno, včetně krádeže Vaší osobní identity, která může mít pro Vás velké následky. Ochrana osobních údajů tu byla uzákoněna od roku 2001, není to věc nová. Firmy a organizace by tedy k implementaci GDPR měly přistupovat zodpovědně. To, že se Evropská Unie rozhodla nastavit jednotná pravidla pro všechny může být vnímáno jako diktát, ale každá organizace je zodpovědná za zpracování osobních údajů svých klientů a zaměstnanců a musí jí brát zodpovědně. V případě spáchání bezpečnostní incidentů, pak může docházet nejen k udělení sankcí od kontrolních a dozorových orgánů, ale také k vymáhání náhrady škody. Za důležité také považuji to, že každá organizace, musí mít jasně definovaná pravidla odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců při zpracování osobních údajů, včetně pracovní náplně, pracovních smluv a pravidelného školení v této problematice.

2Kconsulting bezpečná organizace

2Kconsulting projekt Bezpečná organizace

Ovlivnila Vaši práci epidemie covid?

Pokud vykonáváte služby formou auditní činnosti, tak se bez místního šetření neobejdete. Byli jsme tedy odkázání pouze na odborné konzultace, které jsme poskytovali formou telekonferencí a využití jiných online služeb.

Co Vás přivedlo k oblasti bezpečnosti?

Byl jsem členem pracovních skupin v oblasti prevence kriminality a na toto téma byla pak zaměřená má diplomová práce. Po studiích na VŠ, jsem měl nastoupit k Policii ČR, ale pak přišla autonehoda a od záměru jsem ustoupil. V oblasti bezpečnosti tak pracuji od roku 2013 a nelituji. Je to velmi zodpovědná a náročná práce. Oceněním pro mě je také to, že jsem se byl v roce 2020 vyhlášený jako pověřenec roku v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).

Co plánujete ve 2K Consulting do budoucna?

Plány a záměry jsou jasné. Určitě půjdeme cestou budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty a obchodními partnery. Jde nám především o kvalitu v oblasti poskytování služeb, budování důvěry a aby se na nás klienti mohli spolehnout. Budeme usilovat o rozvoj našich projektů Bezpečný úřad a Bezpečná organizace.

 

 

.