Budoucnost NATO

SecurityGuideAktuality, Ze světa

Nato

SecurityGuide přináší pohled na ukrajinskou válku z druhé strany Atlantiku.

Americký bezpečnostní expert James Jay Carafano se ve svém komentáři, který vyšel přes několika dny v The Washington Times, zamýšlí nad budoucností NATO. Má aliance přijmout Ukrajinu? A je třeba bát se Číny…?

V červenci se sejdou vedoucí představitelé NATO v litevském Vilniusu. Bezpochyby budou jednat o budoucnosti Ukrajiny. Ale i když je to důležité, ještě důležitější je budoucnost samotné západní obranné aliance.

Jednou z nezaměnitelných lekcí, kterou nám ruská invaze dala, je, že budoucnost není bez války. K odvrácení útoků proti transatlantickému společenství je i nadále nezbytná účinná kolektivní bezpečnost.

Jak se NATO vypořádá s Ukrajinou, můžeme jen hádat. Aliance opakovaně prohlásila, že dveře pro ukrajinské členství zůstávají otevřené, a prezident Biden a jeho kolegové lídři by z tohoto zásadního postoje neměli slevit.

NATO je aliancí svobodných národů. Ruský prezident Vladimir Putin ani nikdo jiný si nemůže nárokovat právo vetovat rozhodnutí svobodných národů.

Ano Ukrajině?

Země žádají o vstup do aliance na základě vlastního rozhodnutí a členské státy rozhodují o jejich přijetí. Kyjev sice touží do aliance vstoupit, ale není jasné, zda je aliance připravena Ukrajinu přijmout. Stejně jako v případě nadějí Ukrajiny na vstup do Evropské unie se teprve ukáže, jak se bude proces členství vyvíjet.

Válečná realita však znamená, že státy NATO nemohou sedět se založenýma rukama, zatímco se proces odehrává. Je v zájmu Západu, aby Ukrajina byla svobodná, stabilní, bezpečná a prosperující. Dva úkoly prostě nemohou čekat.

Prvním je bezpečnostní pomoc. USA a jejich spojenci musí dlouhodobě budovat schopnost Ukrajiny ke konvenční sebeobraně. Musí také vypracovat program obnovy, který pomůže udělat z Ukrajiny silný národ, a ne ekonomického slabocha závislého na zahraniční pomoci.

Je důležité, aby se NATO podílelo na misi bezpečnostní pomoci jako aliance a nespoléhalo se pouze na bilaterální podporu, kde se očekává, že jednotlivé země – zejména USA – ponesou nespravedlivý díl břemene.

Kromě toho je třeba podnítit členy NATO k budování vlastních konvenčních sil a obranných průmyslových základen. K dalšímu odstrašení Putina musí být NATO schopno prokázat, že se dokáže bránit samo, a poskytnout materiální podporu nečlenským zemím, aby jim pomohlo odrazit ruskou agresi, která by ohrozila bezpečnost NATO.

Za tímto účelem se může ukázat jako nesmírně důležité, aby NATO vytvořilo rodinu regionálních obranných plánů.

Za prvé, debata o sdílení zátěže se často točí kolem požadavku, aby státy „udělaly více”, aniž by bylo definováno, co „více” znamená.

Regionální plány by měly být základem pro národní obranné plánování, aby země měly k dispozici měřitelný, na výsledek orientovaný cíl, který by určil nejen to, co potřebují k vlastní obraně, ale také to, čím musí přispět ke kolektivní obraně.

A to znamená nejen budovat své ozbrojené síly, ale také průmyslové základny, systémy logistické podpory a zásoby munice a náhradních dílů.

Čínská hra o globální vliv

Kromě toho by plány NATO měly být základem pro rozvoj cvičení NATO – pro uvedení do provozu výcviku, akcí, koordinace a spolupráce, které by prověřily a prokázaly, že aliance dokáže to, co uvádí na papíře. Rutinní cvičení jsou důležitou součástí odstrašování.

NATO musí mít odpovídající kapacity a schopnosti chránit naše zájmy v atlantickém společenství. Silnější NATO a méně závislá Ukrajina na USA umožní Spojeným státům obrátit pozornost – a více svých konvenčních sil – k tomu, co by mělo být jejich hlavní prioritou: odstrašení Číny v Indopacifiku.

Bezpečné atlantické společenství je zásadní součástí řešení čínské výzvy. Vzhledem k tomu, že slabší Rusko se stává mladším partnerem Číny, je pravděpodobnější, že Peking využije Rusko a evropské země, kde má vliv, k prosazování své agendy.

Silné NATO může sloužit jako hráz proti tomuto vlivu. Kromě toho musí silné NATO snížit závislost na strategických dodavatelských řetězcích, v nichž dominuje Čína, a trvat na tom, aby členové chránili kritickou infrastrukturu před škodlivými čínskými vlivovými operacemi a rušivými akcemi.

Zdroj: www.heritage.org, AN