Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem kriminality a domácího násilí, slaví 30 let od založení

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Před 30 lety, v září 1991, vznikl Bílý kruh bezpečí, který má jasný strategický cíl – přispět k tomu, aby práva obětí začala dobře fungovat v praxi. V rámci kampaně s mottem „PRÁVA OBĚTÍ OBĚTEM“ bude veřejnosti zpřístupňovat srozumitelně a přehledně nejdůležitější práva, např. právo oběti na důvěrníka a zmocněnce, na informace, na ochranu soukromí, na finanční kompenzaci nebo na zajištění ochrany a bezpečí. Oběti potřebují svá práva znát, porozumět jim a umět je včas uplatnit.

Obětem kriminality v České republice pomáhá již 30 let Bílý kruh bezpečí. Za tuto dobu jeho provozovatelé dospěli k názoru, že oběti často na svá práva nedosáhnou, protože je neznají a nerozumí jim. A naopak pachatelé svá práva využívají aktivně a ofenzivně.

Hlavním problémem je často formální přístup orgánů činných v trestním řízení.

„V ČR mají oběti kriminality „na papíře“ rozsáhlá práva (viz zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů), ale ta často zůstávají ležet ladem. Hlavním problémem je často formální přístup orgánů činných v trestním řízení. Podobně je tomu i v zahraničí. Například v Rakousku 49% obětí násilných trestných činů uvedlo, že neměly pocit, že by jejich práva byla v průběhu vyšetřování brána vážně. Ve Francii se stejným způsobem dokonce vyjádřilo 67% obětí. (Studie FRA „Justice for victims of violent crimes“ z roku 2019),“ uvádí Bílý kruh bezpečí.

Pomoc obětem je účinná, pokud je rychlá a pozitivní. Přesně takovou nabízí Bílý kruh bezpečí na nonstop bezplatné lince 116 006, která je určena obětem kriminality a domácího násilí. Linka poskytuje telefonickou krizovou pomoc, psychickou podporu i právní informace.

Bílý kruh bezpečí. Uznávaná a vyhledávaná organizace, která poskytuje bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí, znovuobnovení pocitu bezpečí, prověření základních potřeb a hledání potřebných zdrojů, pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuálních cílů, srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout a další.

Pomoc v rámci organizace poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty. Svůj volný čas a znalosti věnují obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.

Více informací najdete zde.

Zdroj: TZ bkb.cz