Bezpečnostní rada státu řeší bezpečnost a omezování rizik spojených se sítí páté generace 5G

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Bezpečnostní rada státu (BRS) pověřila Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), aby spolu s partnerskými institucemi vypracoval věcný záměr zákona, který uvede do života mechanismus pro posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do 5G sítí.

BRS se zajímá o bezpečnost mobilních sítí nové generace. O přesné podobě mechanismu pro posuzování a omezování rizik se nyní povedou debaty se zástupci soukromého a akademického sektoru.

5G sítě se stanou páteří digitální ekonomiky a společnosti

5G sítě se v budoucnu stanou páteří naší digitální ekonomiky a společnosti. Proto musí být od základu budovány jako bezpečné. Jedním z mechanismů jejich zabezpečení bude právě projednávaný materiál týkající se mechanismu pro posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do 5G sítí,“ vysvětluje ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Bude se jednat o zavedení tzv. opatření SM03 ze Souboru opatření EU pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G (tzv. EU 5G Toolbox), které členské státy EU přijaly loni v lednu. Kromě opatření týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce Toolbox obsahuje i řadu dalších kroků, z nichž většinu již ČR plní.

Pro NÚKIB i další partnerské instituce (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Český telekomunikační úřad a zpravodajské služby) bude při tvorbě věcného záměru zákona klíčový i pohled soukromého a akademického sektoru. Problematika je pravidelně komunikována s partnery z řad operátorů a dalších relevantních institucí na setkání tzv. pracovní skupiny pro kybernetickou bezpečnost 5G Aliance.

Představení věcného záměru zákona NÚKIB očekává nejpozději ve 4. kvartálu 2022.

Síť páté generace 5G bez problémů propojí chytrá zařízení z oblasti internetu věcí

Nová technologie telekomunikačního standardu, síť páté generace 5G, nabízí díky využití dalších frekvencí velmi rychlý a stabilní přenos s rychlou odezvou, zároveň má výrazně vyšší kapacitu než stávající 4G síť.

Tyto vlastnosti znamenají neuvěřitelné možnosti pro budoucnost. Síť páté generace bez problémů propojí nejen telefony, ale i nejrůznější chytrá zařízení z oblasti internetu věcí (IoT). Nástup 5G sítě proto zrychlí vývoj virtuální reality, rozšíří strojovou komunikaci, umožní rozvoj telemedicíny, usnadní autonomní řízení automobilů nebo rozvine projekty chytrých měst.

Celkovou mapu, která ukazuje pokrytí mobilními sítěmi má na svých webových stránkách Český telekomunikační úřad. 5G síť je však zatím v České republice ve fázi plánování.

Zdroj: nukib.cz, vodafone.cz