Bezpečnost pro budoucnost

SecurityGuideBezpečnostní technologie, Vzdělávání

FireTruck SECURITAS ČR s r.o. í Axis Communications s.r.o.

23.09.2021 jsme byli pozváni na akci, kterou pro své klienty pořádala moravská pobočka společnosti SECURITAS ČR s r.o. v Brně spolu se svým partnerem společností Axis Communications s.r.o. Čekalo nás působivé, edukativní dopoledne plné technických novinek a zážitků, věděli jsme to a moc se těšili.

Prezentaci uvedl pan V. Lamr Area Manager Morava a seznámil návštěvníky se třemi „pracovišti“ na kterých čekali na hosty dvě technická stanoviště: e-vrátnice a  e-recepce; využití kamer a jejich nové technologie a překvapení pro praktické využití. FireTruck, který přijel na akci z pobočky SECURITAS v Německu.

E-vrátnice a e-recepce ukázali a předvedli budoucí vývoj, kdy i rutinní činnost na vstupu do objektů, odbavování klientů může zastat elektronický systém.

Ať jde o evidenci návštěv, vydávání vstupních karet, řízení vstupu; evidenci vjezdů a výjezdů až po organizaci činnosti ostrahy, kdy systém přímo vyjíždí pro ostrahu nadefinované procedury k činnosti a zpětně neumožňuje je obejít.

Zajímavé je pak nastavení, které umožňuje plné nahrazení lidské práce na vstupu v době omezeného provozu nebo mimopracovní dobu a to bez snížení bezpečnostních standardů. Propojení s dalšími systémy – podatelna, přijímání zásilek, atd. následně ukazují další potencionální využití systémů i pro klienty, kde prioritně nejde o řešení bezpečnosti, ale omezení rutinní administrativní činnosti. Zajímavé byli rozhovory s pracovníky společnosti, kteří deklarovali, že systém sami programují a jsou tak schopni programovat jej velice individuálně na potřeby klientů, provádět v něm změny, které si vynutí vývoj v provozních podmínkách klientů.

Z prezentace naší redakci mimo jiné vyplývá, že v budoucnu bude potřeba na stanovištích méně zaměstnanců, ale určitě se neobejdou bez tzv počítačové gramotnosti, tedy bez schopnosti pracovat a spolupracovat s IT technikou.

Průmyslové kamery dostávají další praktické funkce vhodné pro střežení rozsáhlých neoplocených areálů, měření hluku i teploty skladovaného materiálu, či odpadu

Obdobně zajímavá byla prezentace toho, co vše dokáží kamerové systémy a praktické ukázky jejich spojení s dálkovým dohledem. O kamerách AXIS jsme  psali na našich stránkách již několikrát, proto si dovolíme vypíchnout aspoň některé zajímavosti, které zajišťují vyšší efektivnost investice do moderních kamerových systémů.  Kombinace schopnosti vytýčení hranice střežení, bez nutnosti instalace dalších systémů je již známá, schopnost však reagovat přímo skrze reproduktory z dálkového dohledu pro případ narušení chráněné zóny z dohledového pracoviště skýtá další a další varianty ochrany i rozsáhlých areálů, kde lze jen těžko efektivně vystavit a udržovat oplocení.

Obdobně integrace termokamer do systému, nebo infrazobrazení a dalších komponentů zvyšuje užití systému nejen k zajištění fyzické bezpečnosti, ale i třeba v oblasti požární ochrany – dohled nad venkovními plochami skladovaného materiálu; zahřívání technologií atd.

Opravdu zajímavé využití vidíme v tom, že mikrofony kamer dokážou měřit hladinu hluku. Hluk je dnes velkou hygienickou otázkou a zejména v průmyslových areálech je veličinou, která musí být kontrolována a nejen z důvodu hygieny práce. Každý asi se setkal s problémem rekonstrukce a dodržování nočního klidu ze strany dodavatele…. Kamera s nastavením i sledování hluku dokáže tento problém vyřešit, odeslat informaci, takže lze ihned upozornit dodavatele na porušení povinnosti dodržovat noční klid. Například řidiče, aby „netůrovali“ motory, nebo naopak vyvinit klienta, když je občany obviněn, že z jeho areálu vychází nepřiměřená hladina hluku. Obdobně si umíme představit doložení kontinuálního záznamu orgánům hygieny práce jako dokladu, že hluk v provozu nepřekračuje z daleka limity stanovené pro první, druhou kategorii, takže není nutno provádět měření nebo opakované měření.

Ve FireTrucku jsme si vyzkoušeli hašení lokálního zahoření ručními hasicími přístroji

Poslední stanoviště bylo akční. FireTruck je vozidlo vybavené pro praktický nácvik reálného použití přenosných hasicích přístrojů. Zadní část imituje „kuchyni“ včetně rozvodné skříně elektřiny… V současné době, kdy se i v případě přípravy na řešení krizové situace více hleděno na ekologický aspekt než na aspekt účelnosti, se jeví tento projekt jako velice efektivní a účelný.  Z našeho pohledu výborná věc pro odbornou přípravu požárně preventivních hlídek, pro program na teambuilding, ze kterého si zaměstnanci odnesou nejen „zábavu“, ale i praktické znalosti pro práci i soukromý život.

Jak nás ujistil Area Manager pan Lamr, FireTruck lze objednat a to třeba i včetně 1-1,5 hodinového školení odborně způsobilé osoby v otázce použití hasicích přístrojů. Stejně tak seznámí rádi se všemi prezentovanými technickými novinkami a to po celé ČR.

www.securitas.cz

Foto FireTruck     e-recepce