Aplikace Bright Sky pomáhá přístupu ke spravedlnosti, k řešení závažných situací a uplatnění práv

SecurityGuideAktuality, Koktejl

Již čtyři roky pomáhá obětem domácího násilí aplikace Bright Sky od Nadace Vodafone, kterou podporuje Ministerstvo vnitra přes program prevence kriminality. Aplikace jednoduchou a srozumitelnou formou pomáhá přístupu ke spravedlnosti, k řešení závažných situací a uplatnění práv obětí. Aplikaci zároveň využívají i policisté při řešení domácího násilí.

Ročně je v Česku hlášeno přibližně 8500 incidentů se znaky domácího násilí mezi osobami ve společné domácnosti. Tyto incidenty řeší kromě policistů služby pořádkové policie a kriminalistů i speciálně vyškolené týmy na domácí násilí. Vzhledem k dobrým zkušenostem s využitím aplikace Bright Sky při kontaktu s oběťmi se připravují další školení policistů, především služby pořádkové policie.

V tuto chvíli je nachystáno školení ve Středočeském kraji, další kraje budou následovat. Policisté budou proškoleni k tomu, aby v případě zásahu u domácího násilí dokázali obětem představit aplikaci Bright Sky a její využití. Mohlo by to pomoct oběti v rozpoznání závažnosti násilí a třeba i k zajištění důkazů, které z násilné činnosti vyplynuly,“ sdělil vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jan Paďourek.

Aplikace Bright Sky

Aplikace Bright Sky poskytuje kompletní, ověřené a aktualizované informace každému, kdo se nachází v násilném vztahu, nebo těm, kteří se v této souvislosti obávají o někoho blízkého. Nabízí adresář odborných služeb specializovaných na problematiku domácího násilí z celé ČR, dotazníky k vyhodnocení bezpečí (nebo naopak rizik) ve vztahu, informace o domácím a sexuálním násilí a nově i srozumitelného průvodce českými zákony. Aplikace slouží též jako deník pro uchování důkazů, které lze použít jako důkazní materiál v přípravném trestním řízení.

Zdroj: mvcr.cz; JM