Analýza českých prezidentských voleb ukazuje na pokusy Ruska o vlnu online útoků

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Ministerstvo vnitra uveřejnilo souhrn poznatků k českým prezidentským volbám 2023.

V něm odhaluje útoky na jednotlivé kandidáty – konkrétně Danuši Nerudovou, Petra Pavla a Andreje Babiše.

Zejména proti Petru Pavlovi se po prvním kole vzedmula plošná vlna online útoků, která zahrnovala video, na kterém Pavel zdánlivě prohlašuje, že ČR musí vstoupit do války s Ruskou federací, ačkoliv toto reálně nikdy veřejně neprohlásil. To do digitálního prostoru poprvé sdílel nový účet ruského propagandistického média Sputnik.

Centrum proti hybridním hrozbám (CHH) MV se věnuje hybridním hrozbám v oblasti vnitřní bezpečnosti, kam spadá i problematika integrity voleb. Tu CHH sledovalo v období od listopadu 2022, kdy se uzavírala možnost kandidatury do prezidentského úřadu, do vyhlášení výsledků druhého kola voleb na konci ledna roku 2023.

ÚTOKY NA LEGITIMITU VOLEB

Prvním zmiňovaným tématem analýzy jsou útoky na legitimitu voleb, kde produkce sledovala dvě základní roviny. „První byla složena z útoků vůči Ministerstvu vnitra ČR a jednalo se o manipulativní kritiku registrace kandidátů, kdy bylo tvrzeno, že ministerstvo záměrně vyřadilo nepohodlné kandidáty. (…) Druhá rovina z tvrzení, že volbami je z vnějšku manipulováno, přičemž hlavními viníky měla být média, průzkumy veřejného mínění, soudy, případně nadnárodní tajné organizace.

Podle CHH ovšem nedošlo k větší antisystémové vlně zpochybňování legitimity voleb, která by vedla až k fyzické akci známé třeba z prezidentských voleb v USA v roce 2020.

ÚTOKY VŮČI NERUDOVÉ, PAVLOVI A BABIŠOVI

Před prvním kolem voleb bylo útočeno zejména na Danuši Nerudovou a poté Petra Pavla. „Útoky proti Babišovi v průběhu monitorovaného období vymizely, zatímco proti Pavlovi se po prvním kole vzedmula plošná a masivní vlna online útoků napříč celým kvazi-mediálním ekosystémem. V tomto kontextu pak stojí za zmínku, že se před konáním druhého kola voleb objevilo hojně sdílené a manipulativně sestříhané video, na kterém Pavel zdánlivě prohlašuje, že ČR musí vstoupit do války s Ruskou federací, ačkoliv toto reálně nikdy veřejně neprohlásil. Video dle všeho poprvé nahrál do digitálního prostoru telegramový účet „neČT24“, což je nový účet ruského propagandistického média Sputnik, které je na sankčním seznamu EU. Lze tak konstatovat, že v rámci českých prezidentských voleb v roce 2023 byla zaznamenána dezinformační aktivita cizí moci, zaměřená na poškození jednoho z kandidátů,“ uvádí CHH.

PODPORA KANDIDÁTŮ

Třetím tématem analýzy je podpora jednotlivých kandidátů. Například Jaroslav Bašta dostal podporu od dezinformátora Ladislava Vrabela, kterému poskytl i rozhovor. Před prvním kolem dostával podporu i Andrej Babiš, který byl po sečtení výsledků prvního kola označován za „menší zlo“.

Více se dozvíte zde.

Zdroj: mvcr.cz; JM