7 trendů v oblasti bezpečnostního průmyslu pro rok 2023

SecurityGuideAktuality, Koktejl

Odvětví fyzické bezpečnosti se v posledních letech rychle mění.

Na trh se dostávají inovativní technologie umělé inteligence, strojového vnímání a internetu věcí, které neustále posouvají hranice a možnosti bezpečnostních systémů. Ty jsou díky tomu stále integrovanější a komplexnější a rozšiřují se o funkce, díky kterým zvládají plnit náročnější a náročnější úkoly. Tím se zvyšuje efektivita zabezpečení i dalších provozních funkcí. To vše se děje v mnoha různých odvětvích a typech organizací.

Společnost Hikvision předpověděla, jakých sedm klíčových trendů budeme moci vidět v oblasti bezpečnostního průmyslu v roce 2023. Podívejte se, jestli s touto předpovědí souhlasíte.

  1. Širší možnosti využití umělé inteligence si budou žádat vyšší otevřenost ekosystémů

Na trh se dostává stále více různorodých produktů a aplikací umělé inteligence, které denně pomáhají řešit složité problémy a uspokojovat nejrůznější potřeby zákazníků. Odvětví se také stále více zaměřuje na zvukové a textové schopnosti umělé inteligence, počínaje vizuální umělou inteligencí. Jako příklad můžeme uvést třeba systémy detekce zvukových anomálií pomocí umělé inteligence, které se používají k odhalení poruch průmyslového vybavení, čímž pomáhají zvyšovat bezpečnost na pracovišti. Kromě toho se samotná technologie umělé inteligence vyvíjí do fáze samoučení, kdy se sama trénuje a optimalizuje mnohem rychleji než při učení s lidským dohledem.

To vše vytváří potřebu po otevřenějších ekosystémech s otevřenými technologiemi, zdroji a protokoly, které jednotlivým hráčům na trhu umožní vzájemně spolupracovat. Otevřené technologie, jako je kontejnerová architektura a technologie virtualizace, mají v našem odvětví velký potenciál a hardwarové produkty se díky nim stávají stále otevřenějšími.

  1. Umělá inteligence věcí bude pokračovat v propojování fyzického a digitálního světa

Pokud zůstaneme u umělé inteligence, domníváme se, že kombinace umělé inteligence a internetu věcí (AIoT) bude i v roce 2023 hlavním trendem, který rozšíří obzory bezpečnostního průmyslu. Na trhu můžeme vidět stále více řešení AIoT, která nezabezpečují jen inteligentní ochranu, ale také pomáhají zvyšovat efektivitu provozu v mnoha průmyslových odvětvích a organizacích.

Umělá inteligence věcí bude dláždit důležitou cestu k prohloubení digitalizace hned v několika odvětvích. Toho lze dosáhnout vytvořením digitálního dvojčete organizace, které propojí fyzický a digitální svět. Například v oblasti správy průmyslových parků lze pomocí 3D modelování vytvořit virtuální areály, které budou pomocí technologií virtuální a rozšířené reality reprezentovat ty skutečné, což manažerům umožní dynamicky sledovat provoz pracoviště a rychle reagovat, aby zajistili maximální efektivitu provozu.

  1. Díky novým technologiím pro nepřetržité zobrazování dojde ke zlepšení kvality výstupu kamerových systémů

Pro pracovníky monitorovacích center je zcela zásadní, aby jim kamerový systém po celý den poskytoval ostrý a barevně přesný obraz. V nočních podmínkách se slabým světlem se jim však této kvality obrazu často nedostávalo.

Na trhu se však objevilo několik nových zobrazovacích technologií, které tyto problémy odstraňují. Technologie fúze dvouspektrálního obrazu využívá dva senzory a kombinuje infračervené a viditelné světlo, díky čemuž zajišťuje reprodukci živých barev i za zhoršených světelných podmínek. Technologie zpracování obrazu založená na umělé inteligenci (AI-ISP) využívá algoritmy hlubokého učení a výrazně snižuje vizuální šum pro optimalizaci kvality obrazu v nočních podmínkách.

  1. Schopnosti strojového vnímání budou hrát stále důležitější roli

V oblasti bezpečnosti se schopnosti strojového vnímání dostávají daleko za hranice viditelného světla a využívají například elektromagnetické záření, aby rozšířily možnosti vnímání fyzického světa. Technologie hyperspektrálního zobrazování se například používá při analýze charakteristik optického záření a eutrofizace k zaznamenávání trendů kvality vody v řekách a jezerech. V pásmu milimetrových vln pomáhají produkty na bázi radaru měřit rychlost a vzdálenost vozidel. Rentgenové pásmo se široce uplatňuje při bezpečnostních kontrolách a nyní se využívá také pro detekci závad průmyslového vybavení.

Tyto vícerozměrné schopnosti strojového vnímání se také doplňují a umožňují vytvářet inovativní řešení, která mohou realizovat řadu nových operací. Jako příklad můžeme uvést radarem podporované monitorovací videosystémy, řešení integrující video a sonarovou technologii pro řízení dopravy a poplašné systémy s širokou škálou detektorů pro použití v rámci inteligentních domácností.

  1. Bude kladen čím dál větší důraz na použitelnost zařízení a systémů

Použitelnost zařízení a systémů ovlivňuje každodenní život bezpečnostních pracovníků a s ohledem na nedostatek pracovních sil a zvyšování nákladů na lidské zdroje v celém našem odvětví bude hrát stále důležitější roli. Tento trend vyžaduje, aby výrobci optimalizovali své produkty a zjednodušili proces nastavení, využívali interaktivní uživatelské rozhraní, které zkrátí dobu instalace, a snížili náklady na údržbu zařízení a školení zaměstnanců.

Například při instalaci a údržbě zařízení jsou stále více využívány mobilní aplikace před počítači, kde se tento interaktivní a zjednodušený proces nejlépe uplatní.

  1. Odvětví bezpečnosti bude v zájmu udržitelnosti přecházet na ekologičtější a nízkouhlíková řešení

Trendy v oblasti ekologické výroby a nízkouhlíkových iniciativ v bezpečnostním průmyslu jsou velmi inspirativní. Výrobci bezpečnostních systémů uvádějí na trh produkty s delší životností, recyklovatelnými materiály a obaly, které využívají obnovitelné zdroje energie. Každá z těchto iniciativ snižuje množství odpadu a emisí. Na trhu například neustále roste poptávka po solárních kamerách díky jejich osvědčené účinnosti při využívání obnovitelné sluneční energie.

V každodenním provozu si také stále více společností v tomto odvětví stanovuje střednědobé až dlouhodobé cíle v oblasti společensky odpovědného řízení, od výroby s nižším obsahem uhlíku, přes efektivní využívání energie a nakládání s odpady a chemikáliemi až po ekologičtější provoz kanceláří.

  1. Princip nulové důvěry bude nadále hlavní strategií v oblasti kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost zůstává pro všechny strany v našem odvětví velmi důležitým tématem, protože se zákazníci a regulační orgány stále více zajímají o bezpečnost dat a soukromí a stanovují v této oblasti stále vyšší standardy a požadavky. V této oblasti hraje podle nás důležitou roli model nulové důvěry (Zero Trust), na který by měl při vytváření strategie kybernetické bezpečnosti myslet každý bezpečnostní tým.

Model Zero Trust je strategická iniciativa, která byla vyvinuta s cílem zabránit narušení bezpečnosti dat odstraněním konceptu důvěry ze síťové architektury organizací. V oblasti kybernetické bezpečnosti se důvěra stává zranitelným místem. Zero Trust je přístup ke kybernetické bezpečnosti, který říká, že naše propojené systémy musí „nikomu nevěřit a vždy ověřovat”.

Zdroj: TZ; JM